CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On precursor propagation in linear dielectrics

U. Österberg ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Optics Communications Vol. 277 (2007), p. 5-13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-25.
CPL Pubid: 49876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Optisk fysik

Chalmers infrastruktur