CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-combustion of coal with biomass or waste

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
5th SCEJ Symposium on fluidization, december 1999, SCEJ, Tsukuba / Iiatano, I. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur