CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Importance of CFB bottom zone for harmful emissions

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : Energy Conversion, 1999. - 1-44 s.
[Rapport]

ECSC Coal RTD program, Final techn nr 4, Contract 7220-ED-088Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur