CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Corona Breakdown Around Metal Corners and Wedges

Ulf Jordan (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; D.S. Dorozhkina ; V.E. Semenov ; T. Olsson ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech ; I.M. Nefedov ; I.A. Shereshevskii
IEEE Transactions on Plasma Science Vol. 35 (2007), 3, p. 542-550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-25.
CPL Pubid: 49843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur