CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pros and cons of microarray technology in allergy research

Mikael Benson ; M. Olsson ; Mats Rudemo (Institutionen för matematisk statistik) ; Göran Wennergren ; L. O. Cardell
Clinical and Experimental Allergy (0954-7894). Vol. 34 (2004), 7, p. 1001-1006.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computational Biology, Gene Expression, Genetic Markers, Human, Hypersensitivity/*genetics, Lung/metabolism, *Oligonucleotide Array Sequence Analysis, Research, Support, Non-U.S. Gov'tDenna post skapades 2007-09-25. Senast ändrad 2013-05-03.
CPL Pubid: 49822

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (1991-2005)
Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur