CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potential for natural gas based CHP generation in Swedish district heating systems

David Knutsson (Institutionen för energiomvandling) ; Sven Werner (Institutionen för energiomvandling)
Cogeneration & On-site Power Production, COSPP Vol. 4 (2003), 2, p. 58-65.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur