CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The KeY system 1.0 (Deduction Component)

Bernhard Beckert ; Martin Giese ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Vladimir Klebanov ; Philipp Rümmer ; Steffen Schlager ; Peter H. Schmitt
Automated Deduction - CADE-21, 21st International Conference on Automated Deduction, Bremen, Germany, July 17-20, 2007, Proceedings, Springer-Verlag, LNCS Vol. 4603 (2007), p. 379-384.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-24. Senast ändrad 2008-12-11.
CPL Pubid: 49612

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur