CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generating Unit Tests from Formal Proofs

Christian Engel ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Tests and Proofs, First International Conference, TAP 2007, Zurich, Switzerland, February 12-13, 2007. Revised Papers, Springer-Verlag, LNCS Vol. 4454 (2007), p. 169-188.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-24. Senast ändrad 2007-09-24.
CPL Pubid: 49607

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur