CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon release from biomass pellets - Experiments and modelling

Karl-Martin Hansson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; J. Samuelsson ; H. Persson ; C. J. Tullin
Nordic Seminar on Small Scale Wood Combustion, 17-18 February, 2000, Nådendal, Finland p. 1-9. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur