CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon release from biomass pellets

Karl-Martin Hansson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Nordisk konferens om småskalig förbränning, Nådendal, februari 2000 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4956

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur