CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facility Heterodyne Receiver for the Atacama Pathfinder Experiment Telescope

Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Doug Henke (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Olle Nyström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vincent Desmaris (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; C. Risacher ; Magnus Svensson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Erik Sundin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Mathias Fredrixon (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Dimitar Dochev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Sven-Erik Ferm (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Proceedings of Joint 32nd International Conference on Infrared Millimeter Waves and 15th International conference on Terahertz Electronics, Sept 3-7, 2007, City Hall, Cardiff, Wales, UK p. 326-328. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 49530

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur