CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reaction between limestone and SO2 under conditions alternating between oxidizing and reducing. The effect of the SO2 concentration

M.J. Fernández ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Journal of Institute of Energy Vol. 73 (2000), p. 119-125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 4953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur