CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Marginal or average data - Ethical implications

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling) ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Anne-Marie Tillman (COMESA, Miljösystemanalys)
1st Int Conf on Life Cycle Management / Christiansen S., Horup M., Astrup Jensen A. p. 91-93. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Date: August 27-29Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 4952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur