CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approach to model dissipative open-cell cellular solids at finite deformation

Per Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Euromech Colloquium 489 - "Modelling Multiphase Materials", Chalmers, Göteborg, Sweden, Sept. 19 - 21 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-09-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 49507

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur