CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approaches to dynamic fracture modelling at finite deformations

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Symposium on Defect and Material Mechanics, ISDMM 2007, March 25-29Aussois, France (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 49506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur