CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solids segregation in a CFB-boiler furnace

Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Claes Breitholtz (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Fluidization IX / Fan, L-S., Knowlton, T. p. 757-764. (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur