CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particle emissions from biomass combustion in small combustors

L.S. Johansson ; C. Tullin ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; P. Sjövall
Biomass and Bioenergy Vol. 25 (2003), p. 435-446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur