CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bildning och emissioner av PM10 vid förbränning av biobränslen. Slutrapport för projektnr P11779-1

Linda Johansson ; Claes Tullin ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Borås, februari 2004 : SP Swedish National Testing and Research Institute, 2004. - 13 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur