CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particle emissions from combustion of single wood pellets.

Linda Johansson ; Lars Martinsson ; Claes Tullin ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Science in Thermal and Chemical Biomass Conversion, 30 August to 2 September 2004, Victoria, Vancouver Island, BC, Canada. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur