CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From craft to building industry in the aspect of development of ventilation systems.

Krystyna Pietrzyk (Sektionen för arkitektur)
Nordisk Arkitekturforskning (1102-5824). Vol. 3 (1997), p. 78-86.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ventilation, historiaDenna post skapades 2007-09-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 49355

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur