CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reliability analysis in interior climate and building envelope design.

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
The 7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Island, June 2005, available from the website of Nordic Journal of Building Physics Vol. 2 (2005), p. 1049-1056.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: building performance, reliability, FORM, probability-based designDenna post skapades 2007-09-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 49314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur