CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reliability analysis in building physics design.

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Building and Environment (0360-1323). Vol. 43/2008 (2008), 4, p. 558-568.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: building physics, probabilistic modelling, reliability analysis, FORMDenna post skapades 2007-09-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 49303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur