CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probability-based design in ventilation

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
The International Journal of Ventilation (1473-3315). Vol. 4 (2005), 2, p. 143-156.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: air infiltration, ventilation, building performance, reliability, FORM, probability of failure, probability-based designDenna post skapades 2007-09-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 49294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur