CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport equation for the local residence time of a fluid

Federico Ghirelli (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Chemical Engineering Science Vol. 59 (2004), p. 513-523.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4928

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The age of transported scalars in fluid mechanics