CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Swedish waste incineration and electricity production

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling) ; Jenny Sahlin (Institutionen för energiomvandling)
Waste Management System Studies; Proceedings from workshop on system studies of integrated solid waste management in Stockholm 2-3 april 2001/ Jan-Olov Sundqvist, Göran Finnveden, Johan Sundberg (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In IVL rapport. B, , ISSN 0283-877X ; 1490Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur