CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scenario development in life cycle assessment

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling) ; H. Pesonen ; G. Rebitzer ; G. Sonneman ; B. Weideman
11th Annual Meeting of SETAC-Europe, 6 - 10 May 2001, Madrid, Spain p. 19. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4926

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur