CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tools for consequential modelling, Abstracts.

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling)
13th Annual Meeting of SETAC-Europe, Hamburg, April p. 162. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur