CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attributional and consequential LCI modelling

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling)
InLCA/LCM, Seattle, Washington,September (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2013-05-15.
CPL Pubid: 4923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur