CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gas concentrations in the lower part of the combustion chamber of a circulating fluidised bed boiler - Influence of bed height

M.J. Fernández ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling)
Energy & Fuels Vol. 14 (2000), p. 1127-1132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 4915

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur