CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concentration of sulphur compounds in the combustion chamber of a circulating fluidised-bed boiler

M.J. Fernández ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling)
Fuel Vol. 80 (2001), p. 321-326.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 4914

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur