CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Allocation in ISO 14041- a critical review

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling) ; G. Finnveden
Journal of Cleaner Production Vol. 9 (2001), p. 197-208.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur