CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing external and indirect costs and benefits of recycling

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling) ; P. Bäckman
Waste Mangement Systems Studies , April 2-3, 2001, Stockholm (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur