CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to the special issue: "Environmental Assessments and Waste Management"

Tomas Ekvall (Institutionen för energiteknik)
Journal of Cleaner Production Vol. 13 (2004), p. 209-211.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 4909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur