CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avancerade ångdata för biobränsleeldade ångprocesser

K.-E. Brink ; J.-O. Gustafsson ; K. Johansson ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; H. Miettinen ; J. Olofsson ; S.-G. Sundkvist ; L. Thedéen
Elforsk AB : Konsortiet Materialteknik för termiska Energiprocesser (KME), 1999.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur