CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wall average heat transfer in CFB-boilers

Claes Breitholtz (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; A.P. Baskakov
Powder Technology Vol. 120 (2001), p. 14-48.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur