CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new mechanism for modulation of Schottky barrier heights on silicon nanowires

Johan Piscator (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
European Materials research Society Meeting, Strasbourg, May 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-20.
CPL Pubid: 49027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur