CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Translation of heat transfer measurements from laboratory CFBs to the conditions of CFB-boilers

Claes Breitholtz (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
IV Minsk Int Heat and Mass Transfer Forum,. / V.A. Borodulya, Teplitsky, J.C., Vinogradov, L.M., Palchonok, G.I. Vol. 6 (2000), p. 12-23.
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4902

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur