CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conceptualising Project Embeddedness for Inter-Organisational Research Projects

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
In proceedings of the 3rd IMP Journal Seminar, Trondheim, Norway, May 10-12. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-20. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 48924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur