CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resource Development within Inter-organisational Research Projects

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Working paper presented at the 17th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Åbo, Finland, August 16-18. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-09-20.
CPL Pubid: 48923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur