CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Design and Performance Evaluation of Speaker Recognition Systems

Guillermo Garcia (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 67 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-09-20.
CPL Pubid: 48921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Bayes-Optimal Estimation of GMM Parameters for Speaker Recognition


A Statistical Approach to Performance Evaluation of Speaker Recognition Systems


Examination

Datum: 2007-10-05
Tid: 13:00
Lokal: EA, våning 4, Hörsalsvägen 11, Chalmers
Opponent: Dr. Håkan Melin, Voice Provider