CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring efficiency in inter-organizational activity coordination in the construction supply network -defining a research purpose

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the 17th Nordic Workshop of Interorganisational Research, August 16-18, Åbo, Finland. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-09-20. Senast ändrad 2007-09-20.
CPL Pubid: 48908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur