CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Will the insulated gate transistor survuve next decade?

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Future trends in microelectronics: Up the nanocreek (John Wiley & Son, 2007) p. 192. (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-09-19.
CPL Pubid: 48850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur