CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three dimensional mapping of thermal and tunnelling electron emission from InAs/GaAs quantum dots

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; M Kaniewska ; W Jung ; M Karczmarczyk
Applied Physics Letters Vol. 91 (2007), p. 033110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-19.
CPL Pubid: 48838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur