CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Precipitation reactions caused by nitrogen uptake during service at high temperatures of a niobium stabilised austenitic stainless steel

Jenny Erneman (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Martin Schwind ; Ping Liu ; Jan-Olof Nilsson (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Extern) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; John Ågren
Acta Materialia Vol. 52 (2004), p. 4337-4350.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: TEM, EPMA, APFIM, CALPHAD, Z-phaseDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 4882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur