CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Densified biofuel - an alternative source of ecologically clean renewable energy

A.V. Borodulya ; G.I. Palchonok ; V.A. Borodulya ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Industrial Heat Engineering Vol. 25 (2003), p. 263-265.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur