CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion kinetics of wood pellets in fluidized bed

A.V. Borodulya ; V.I. Dikalenko ; G.I. Palchonok ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Karl-Martin Hansson (Institutionen för energiomvandling) ; C. Tullin
News of National Academy of Sciences of Belarus (in Russian). Series of Engineering Physics Scs. No 2 p. 115-123. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur