CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Total heat transfer in furnaces with circulating fluidized bed

A.P. Baskakov ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Claes Breitholtz (Institutionen för energiomvandling)
Vtoraja Rossiskaja nationalnaja konf. no teploobrnenu (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4874

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur