CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An 865 MW Lignite Fired CO2 Free Power Plant - A Technical Feasibility Study

Klas Andersson (Institutionen för energiomvandling) ; H. Birkestad ; P. Maksinen ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; F. Strömberg ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling)
Sixth Int. Conf. on Greenhouse Gas (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 4873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur