CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of toxic emissions from co-combustion of coal, biomass and waste in fluidized bed

M. Aho ; B. Coda ; H. Spliethoff ; D. Dugwell ; B. Miller ; R. Kandiyoti ; R. Hernberg ; R. Oikari ; K. Janka ; R. Eteläaho ; K. Wieck-Hansen ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
2001.
[Rapport]

EU final report of JOR3-CT97-0191 Date: Dec 1997-March 2001Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4872

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur