CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Chain Collaboration in Platform Development

Andreas Lindquist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
2007. - 49 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-09-19. Senast ändrad 2007-10-05.
CPL Pubid: 48684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-10-19
Tid: 10:00
Lokal: Delta Hörsalsvägen 7A, plan 0
Opponent: Björn Fagerström